Raport ESPI nr 7/2019 z 05-06-2019

06/06/2019

Temat: Nabycie całości udziałów w Pogodny Skwer

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane umowy, na podstawie których Verbicom S.A. nabył udziały w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. oraz ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. spółka komandytowa. W wyniku powyżej wskazanych umów, Verbicom zwiększył dotychczas posiadane udziały i posiada obecnie 100% udziałów w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. oraz prawo do 100% zysku w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. sp. k.
Nabycie nastąpiło od dotychczasowego wspólnika Pogodny Skwer, to jest Via Polonia S.A.
Cena nabycia nie jest istotna dla Emitenta, ale nabycie 100% udziałów w spółkach Pogodny Skwer może być dla Emitenta istotne z uwagi na potencjalne przyszłe zyski wynikające ze sprzedaży pozostałych składników inwestycji Pogodny Skwer.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu: Bolesław Zając