Raport ESPI nr 4/2018 z 29-06-2018

29/06/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2018r, posiadały co najmniej 5% w głosach.

Załączniki