Raport ESPI nr 3/2020 z 28-02-2020

28/02/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz raportu ESPI nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., informuje, że w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, zawarł w dniu 27 lutego 2020 r. Umowę Przyrzeczoną odnoszącą się do nabycia lokali i miejsc w hali garażowej nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, za łączną kwotę 5.400.000 zł brutto. Nabycie nastąpiło ze środków własnych Spółki. Spółka planuje realizację inwestycji deweloperskiej w terminie do 31 marca 2021r.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu