Raport ESPI nr 2/2018 z 28-05-2018

28/05/2018

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta, tj. VERSIM S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Firmą Produkcyjną na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 700 tysięcy zł netto. Termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018.

Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na jej wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu