Raport ESPI nr 12/2019 z 13-12-2019

13/12/2019

VERBICOM SA (12/2019) Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2019 roku, otrzymał informację od swojej spółki zależnej – VERSIM S.A., o otrzymaniu zamówienia od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta z branży finansowej na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system łączności bezprzewodowej oraz sieciowy system zarządzania i kontroli dostępu. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 1,1 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2019 roku.

Bolesław Zając  – Prezes Zarządu