Raport ESPI nr 1/2019 z 11-01-2019

11/01/2019

Zawarcie umowy przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez jednostkę z grupy kapitałowej

 

Raport bieżący 1/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 30 października 2018 r, niniejszym informuje, że została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot w którym jedynym komplementariuszem jest Ostrów Tumski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zależna od Emitenta, tj. TCT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada 50% udziałów spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o.Przedmiotem przyrzeczonej umowy zawartej przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. Sp. k. jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu.W stosunku do przedmiotu umowy wydana została prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą. Łączna wartość sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym i wykonawczym oraz prawami autorskimi do projektu została określona na kwotę 5.935.500 PLN.Emitent zaznacza, że dotychczas wyniki spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. nie były konsolidowane z uwagi na ich nieistotność. W wyniku transakcji opisanej powyżej Emitent podda konsolidacji wyniki wskazanej spółki.

Prezes Zarządu

Bolesław Zając