Raport ESPI nr 11/2019 z 10-10-2019

11/10/2019

VERBICOM SA (11/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 10 października 2019 r. odbyło się NWZA spółki zależnej od Emitenta, tj. Lugar S.A. z siedzibą w Poznaniu, na którym podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Lugar S.A. z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 5.999.800 zł w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C.

Akcje zwykłe imienne serii C zostały objęte przez osobę fizyczną w zamian za wkład niepieniężny w postaci 102 udziałów w kapitale zakładowym w spółce pod firma CODITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka CODITOR Sp. z o.o. jest w posiadaniu nieruchomości handlowych zlokalizowanych na Pomorzu. Wartość udziałów została określona poprzez wycenę posiadanych i wynajmowanych nieruchomości, m.in. firmie Jeronimo Martins Polska, przez CODITOR. W wyniku zawartej transakcji Lugar S.A. został jedynym udziałowcem spółki CODITOR Sp. z o.o. Transakcja nabycia udziałów wpisuje się w charakter działalności Lugar S.A. jako spółki działającej na rynku deweloperskim.

Po rejestracji emisji akcji zwykłych imiennych serii C w Lugar S.A. Emitent będzie posiadał akcje stanowiące 49,99% kapitału zakładowego Lugar S.A. oraz 49,99% głosów na jej WZA. Funkcję Prezesa Zarządu w Lugar S.A. pełni Pan Bolesław Zając, Prezes Zarządu Emitenta. Spółka Lugar S.A. pozostanie podmiotem zależnym od Emitenta i będzie konsolidowana w jego sprawozdaniach finansowych.

Bolesław Zając

Prezes Zarządu