Raport ESPI nr 10/2019 z 09-10-2019

11/10/2019

VERBICOM SA (10/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zawarcie umowy pożyczki

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 9.10.2019 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. spółka Pułaskiego 19 Sp. z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży, na mocy której nabyła nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu, obręb Golęcin, o powierzchni 0,1244 ha za kwotę 2,78 mln zł celem prowadzenia działalności deweloperskiej polegającej na budowie budynku biurowego.

Spółka Pułaskiego 19 Sp. z o.o. dokonała płatności za nieruchomość ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od Emitenta, tj. przez spółkę Lugar Invest S.A. Celem umożliwienia zawarcia umowy pożyczki Emitent dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w Lugar Invest S.A. z kwoty 0,1 mln zł do kwoty 3,0 mln zł, które zostało opłacone gotówką.

Spółka Pułaskiego 19 Sp. z o.o. jest spółką zależną do spółki Lugar Invest S.A., spółki zależnej Emitenta.

Spółka Pułaskiego 19 Sp. z o.o. będzie konsolidowana w sprawozdaniu finansowym Emitenta metodą pełną.

Bolesław Zając

 

Prezes Zarządu