Raport ESPI nr 1/2023 z 02-02-2023

02/02/2023

InformaInformacja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowejcja o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, iż dnia 2 lutego 2023 roku powziął informację od Krajowej Rady Komorniczej o ustaleniu Spółki jako licytanta, który zaoferował najwyższą cenę w e-licytacji nieruchomości gruntowej w części zabudowanej o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia. Cena zaoferowana przez Spółkę wynosi 1.596.964,77 zł plus VAT. Spółka przystąpiła do licytacji chcąc na przedmiotowej nieruchomości prowadzić działalność usługową.
Przybicia licytacji dokona Sąd. Po uprawomocnieniu postanowienia o przybiciu wydanego przez Sąd, komornik poinformuje Emitenta o potrzebie wpłaty pozostałej ceny nabycia na wskazany rachunek bankowy. Decyzję o przysądzeniu własności podejmie Sąd, między innymi po uiszczeniu ceny nabycia.
O finalizacji działań Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Emitent uznał informację za istotną, z uwagi na wartość transakcji. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Bolesław Zając
Prezes Zarządu