Raport ESPI 9/2020 z 28-09-2020

28/09/2020

Raport bieżący 9/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2020 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Samorządowa Jednostką Budżetową na terenie Polski.

Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, systemy zarządzania oraz serwis. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 970 tysięcy zł netto.

Termin realizacji zamówienia to III kwartał 2020 roku.

Bolesław Zając Prezes Zarządu