Raport ESPI 9/2017 z 28-06-2017

29/06/2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść raportu
Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2017r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
Załączniki:
AKCJONARIUSZE_PONAD_5%25.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Bolesław Zając – Prezes Zarządu