Raport Espi 8/2019 z 28-06-19

28/06/2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 8/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r. posiadali co najmniej 5% w głosach.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Załączniki