Raport ESPI 5/2021 z 01-04-2021

01/04/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 31 marca 2021 r. spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego wyższą uczelnią na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, punkty dostępowe, aplikacje oraz serwis.

 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 1 400 tysięcy zł netto.

 

Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2021

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu