Raport ESPI 5/2019 z 18-02-19

19/02/2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019roku, posiadały co najmniej 5% w głosach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu
Bolesław Zając

Załączniki