Raport ESPI 4/2021 z 25-02-2021

25/02/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 roku podpisał umowę („Umowa”) ze spółką ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Emitenta usług serwisowych Systemu Stacjonarnej Łączności Dyspozytorskiej należącego do ENEA Operator sp. z o.o..

Emitent, tj. Wykonawca, z tytułu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 981 000,00 zł, płatne w równych ratach miesięcznych. Usługi objęte niniejszą Umową wykonywane będą począwszy od dnia 1 marca 2021 r. przez okres 36 miesięcy. O ewentualnych zmianach związanych z Umową Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu