Raport ESPI 4/2016 z 08-11-16

08/11/2016

Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu 8.11.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Financo S.A. („Zawiadamiający”) o bezpośrednim zwiększeniu przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5%.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu