Raport ESPI 2/2021 z 17-02-2021

17/02/2021

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2021 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Szpitalem na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, punkty dostępowe, aplikacje oraz serwis. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1 750 tysięcy zł netto.

Termin realizacji zamówienia: II i III kwartał 2021

Bolesław Zając – Prezes Zarządu