Raport ESPI 13/2020 z 29-10-2020

29/10/2020

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Raport bieżący 13/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 28 października 2020 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania firmy FAMOC S.A. dla klienta z branży finansowej. Zakres zamówienia obejmuje licencje oprogramowania do zarządzania oraz zabezpieczania urządzeń mobilnych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,06 mln zł netto

Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2020.

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu