Raport ESPI 1/2018 z 29.03.2018

29/03/2018

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż spółka zależna od Emitenta t.j. VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej Partnerem Extreme Networks na terenie Polski.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Instytucją Sądowniczą na terenie Polski.
Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1,3 miliona złotych netto.
Termin realizacji zamówienia określono jako II kwartał 2018r.
Zarząd uznał informację za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe.