Raport ESPI 1/2015 z 02-06-2015

02/06/2015
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAP
Data: 2014-06-30
Firma: VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014 KNF
Data sporządzenia: 2014-06-30
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014r. i posiadających na nim conajmniej 5% głosów.
Załączniki
Plik Opis
AKCJONARIUSZE_PONAD_5%25.pdf lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZA

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VERBICOM S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-348 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Skarbka 36
_ulica_ _numer_
_61_ 864 82 40 _61_ 864 82 48
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-30 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VERBICOM S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Sektor
Kod 60-348
Miasto Poznań
Ulica Skarbka
Nr 36
Tel. (61) 864 82 40
Fax (61) 864 82 48
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-06-30
Rok biezacy 2014
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.