Raport ESPI 1/2014 z 03-06-2014

03/06/2014
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał PAP
Data: 2014-06-03
Firma: VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014 KNF
Data sporządzenia: 2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA
uchwaly_ZWZA.pdf projekty uchwał na ZWZA
pelnomocnictwo_WZA.pdf wzór pełnomocnictwa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VERBICOM S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-348 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Skarbka 36
_ulica_ _numer_
_61_ 864 82 40 _61_ 864 82 48
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-03 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VERBICOM S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Sektor
Kod 60-348
Miasto Poznań
Ulica Skarbka
Nr 36
Tel. (61) 864 82 40
Fax (61) 864 82 48
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-06-03
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2016 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.