Raport ESPI 11/2020 z 19-10-2020

19/10/2020

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2020 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego jednostką budżetową na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz serwis.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 710 tysięcy zł netto.

Termin realizacji zamówienia to IV kwartał 2020 roku.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu