Raport ESPI 10/2021 z 30-06-2021

30/06/2021

VERBICOM SA (10/2021) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 160.493,26 zł, tj. 0,02 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy.

Rada Nadzorcza przychyliła się do rekomendacji Zarządu aby jako dzień dywidendy ustanowić dzień 30 lipca 2021r., a dzień 31 sierpnia 2021r. jako termin wypłaty dywidendy.

 

Bolesław Zając Prezes Zarządu