Raport ESPI 10/2017 z 27.07.2017

28/07/2017

Otrzymanie istotnego zamówienia

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał istotne zamówienie na wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN wraz z systemem zarządzania w oparciu o rozwiązania firmy Extreme Networks w związku z przebudową ośrodka służby zdrowia. Wartość zamówienia jest określona w USD i przy dzisiejszym kursie tej waluty, przekracza kwotę 1.750.000,-zł netto _słownie: jedenmilion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Termin realizacji przedmiotu zamówień określono na trzeci kwartał roku 2017.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu