Raport ESPI 03/2016 z 30-06-16

30/06/2016
o
RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Data: 2016-06-30
Firma: VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zakończinym w dniu 30.06.2016r. i posiadających na nim conajmniej 5% głosów.
Załączniki
Plik Opis
AKCJONARIUSZE_PONAD_5%25.pdf Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-30 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VERBICOM S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 60-348
Miasto Poznań
Ulica Skarbka
Nr 36
Tel. (61) 864 82 40
Fax (61) 864 82 48
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-06-30
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.