Raport EBI 40/2014 z 17-09-2014

04/11/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej partnerem Extreme Networks na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego jednostką samorządu terytorialnego. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe oraz elementy sieci Wi-Fi wraz z pakietem usług serwisowych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 340.000,-złotych.

Termin realizacji zamówienia określono jako nie później, aniżeli do 14 października 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu