Raport EBI nr 9/2023 z 12-06-2023

12/06/2023

Korekta raportu EBI nr 8/2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 8/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku.

Korekta publikowana jest w związku z nieprawidłowym typem raportu, za pośrednictwem którego Spółka poinformowała o zmianie istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną. Prawidłowym typem raportu powinien być raport ESPI. W raporcie EBI nr 8/2023 nie podano również żadnej podstawy prawnej raportu, prawidłową podstawą prawną raportu, który powinien zostać opublikowany poprzez system ESPI, jest Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu przed korektą i po korekcie pozostaje bez zmian.

Bolesław Zając  Prezes Zarządu