Raport EBI nr 2/2021 z 29-01-2021

29/01/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2020r. – dnia 15 lutego 2021r.
– za I kw. 2021r. – dnia 13 maja 2021r.
– za II kw. 2021r. – dnia 12 sierpnia 2021r.
– za III kw. 2021r. – dnia 12 listopada 2021r.
Raport roczny za 2020r. – dnia 27 maja 2021r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu