Raport EBI nr 1/2021 z 15-01-2021

15/01/2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 stycznia 2021r. , w dniu 15 stycznia 2021roku podpisał umowę z biegłym rewidentem – CGS – AUDYTOR sp. z o.o., której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu