Raport EBI 9/2020 z 01-08-2020

01/08/2020

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2020 roku uchwałą nr 16/2020 WZA uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty na wszystkie akcje wynosi 240.739,89 zł.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 8.024.663, z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji własnych posiadanych na dzień dywidendy, dywidenda na te akcje nie będzie wypłacana. Na dzień uchwalenia dywidendy Verbicom S.A. posiada 100.332 akcje własne.
Dzień dywidendy ustalono na 16 października 2020r., a termin wypłaty dywidendy na 22 grudnia 2020r.

Podstawa prawna: § 4 ust 6 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu