Raport EBI 9/2016 z 22-06-2016

23/06/2016

Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Verbicom S.A informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016, iż otrzymał od ENEA Operator Sp. z o.o. obustronnie podpisaną umowę, której przedmiotem jest Rozbudowa stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej oferty, która wynosi netto 1.690.000,-pln (słownie: jedenmilionsześćsetdziewięćdziesiąttysięcy złotych).
Zakres prac objętych umową ma zostać zrealizowany nie później, aniżeli do 30 października 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu