Raport ESPI 8/2017 z 26-06-2017

26/06/2017

Raport ESPI 8/2017 z 26-06-2017

 

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – VERSIM S.A., otrzymała zamówienie o istotnej wartości od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Szpitalem na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, system zarządzania oraz system zabezpieczeń wraz z pakietem usług serwisowych. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 1,1 miliona zł netto. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na 3 kwartał 2017.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bolesław Zając – Prezes Zarządu