Raport EBI 8/2016 z 08-06-2016

08/06/2016

VERBICOM – Otrzymanie istotnego zamówienia

Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od firmy MAN Bus Sp. o.o., będącej częścią Grupy Volkswagen, zamówienie dotyczące dostawy urządzeń teleinformatycznych.

W ramach przedmiotowego, przyjętego do realizacji, zamówienia Verbicom S.A. dostarczy oraz wdroży system OpenScape Voice firmy UNIFY będący korporacyjnym rozwiązaniem zunifikowanej komunikacji opartym na technologii VoIP.

Wartość zamówienia jest określona w euro i przy dzisiejszym kursie tej waluty, przekracza kwotę 750.000,-zł netto (słownie:siedemsetpięćdziesiąttysięcyzłotych).

Termin realizacji przedmiotu zamówień określono na trzeci kwartał roku 2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu