Raport EBI 63/2014 z 30-12-2014

30/12/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna: VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od dystrybutora działającego na rynku urządzeń mobilnych z siedzibą w Austrii. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaawansowanych telefonów komórkowych. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 420.000 złotych. Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2014r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu