Raport EBI 53/2014 z 28-11-2014

01/12/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od spółki NAWRATRONIK Eugeniusz Stopa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, będącej partnerem VERSIM na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu firmy UNIFY (wcześniej: Siemens Enterprise Communications) oraz Extreme Networks dla klienta z branży edukacji.

Zakres dostawy obejmuje rozwiązania zunifikowanej komunikacji OpenScape Business oraz zaawansowane przełączniki sieciowe.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro oraz dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 490.000 złotych.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2014r. .

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu