Raport EBI 5/2018 z 30.05.18

30/05/2018

Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018r. wraz z projektami uchwał Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

30-05-2018 16:57:31 | Bieżący | EBI | 5/2018

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w przy ul. Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie WZA 28 06 2018

Uchwały na WZA 28 06 2018

Wzo?r pełnomocnictwa WZA 28 06 18

Ogólna liczba akcji i głosów w Verbicom S.A.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu