Raport EBI 5/2017 z 22-05-17

23/05/2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., dotyczącego harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016 r., który według dotychczas przyjętego harmonogramu przypadał w dniu 25 maja 2017 r.

Raport roczny za 2016 r. zostanie opublikowany w nowym terminie, tj. w dniu 31 maja 2017 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu