Raport EBI 5/2015 z 28-01-2015

29/01/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:
– za IV kw. 2014r. – dnia 16 lutego 2015r. 
– za I kw. 2015r. – dnia 8 maja 2015r. 
– za II kw. 2015r. – dnia 14 sierpnia 2015r.
– za III kw. 2015r. – dnia 16 listopada 2015r.
Raport roczny za 2014r. – dnia 2 czerwca 2015r. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu