Raport EBI 51/2014 z 26-11-2014

26/11/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej jej partnerem na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta z branży handlowej. Zakres zamówienia obejmuje system zarządzania tożsamością użytkowników w sieci komputerowej przedsiębiorstwa wraz z pakietem usług serwisowych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 730.000,-złotych.

Termin realizacji zamówienia określono jako IV kwartał 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu