Raport EBI 50/2014 z 25-11-2014

26/11/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od dystrybutora działającego na rynku urządzeń mobilnych z siedzibą w Niemczech.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaawansowanych telefonów komórkowych.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 970.000 złotych.
Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2014r.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z życzeniem Zamawiającego jego dane nie będą publikowane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu