Raport EBI 5/2024 z 10-05-2024

10/05/2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu