Raport EBI 46/2014 z 28-10-2014

04/11/2014

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od dystrybutora działającego na rynku urządzeń mobilnych z siedzibą w Niemczech.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaawansowanych telefonów komórkowych.
Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 900.000 złotych.
Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2014r.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z życzeniem Zamawiającego jego dane nie będą publikowane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu