Raport EBI 44/2014 z 08-10-2014

04/11/2014

VERBICOM – otrzymanie podpisanej umowy
Zarząd spółki Verbicom S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od
Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Poznaniu,
obustronnie podpisaną umowę dotyczącą dostawy urządzeń sieciowych.

W ramach przedmiotowej umowy Verbicom S.A. dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi urządzenia sieciowe firmy Extreme Networks wraz systemami zarządzania NAC i NMS.

Wartość umowy wynosi 1.129.400,-pln netto (słownie:jedenmilionstodwadzieściadziewięćtysięcy czterystazłotych).

Termin realizacji zamówienia wyznaczony jest na listopad 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu