Raport EBI 38/2015 z 13-11-2015

16/11/2015

VERBICOM – podpisanie istotnej umowy
Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną z firmą TRIAS AVI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie istotną umowę dotyczącą sprzedaży sprzętu sieciowego.

W ramach przedmiotowej umowy Verbicom S.A. dostarczy, zamontuje oraz wdroży urządzenia firmy Extreme Networks wraz z osprzętem.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 666.990,-pln netto(słownie:sześćsetsześćdziesiątsześćtysięcy dziewięćsetdziewięćdziesiątzłotych).

Termin realizacji przedmiotu umowy to IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu