Raport EBI 37/2015 z 12-11-2015

16/11/2015

Otrzymanie podpisanej umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych

Zarząd spółki Verbicom S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez jedną z największych firm budowlanych w Polsce umowę dotyczącą realizacji prac teletechnicznych w nowopowstającej fabryce na terenie Polski.

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Verbicom S.A. instalacji teletechnicznych w przedmiotowej fabryce.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 690.133,36-pln netto(słownie:sześćsetdziewięćdziesiąttysięcysto trzydzieścitrzyzłote36/100).
Termin zakończenia robót został przez Strony ustalony na I kwartał 2016r.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.
Zawarcie wyżej wymienionej umowy jest elementem strategii rozwoju Spółki, która obejmuje m.in. dywersyfikację portfela zamówień, w tym poprzez zwiększenie zakresu przedmiotowego realizowanych projektów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu