Raport EBI 34/2015 z 09-10-2015

12/10/2015

VERBICOM – otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną.

Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych będącej Partnerem Unify na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego firmy UNIFY (wcześniej: Siemens Enterprise Communications) dla klienta z branży administracji państwowej.

Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane serwery teleinformatyczne OpenScape 4000 wraz z pakietem usług serwisowych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w euro i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 1.090.000 złotych.

Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2015r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.”