Raport EBI 3/2019 z 29-01-2019

29/01/2019

Zarząd Spółki Verbicom S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 13 lutego 2019 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 10 maja 2019 roku;
• raport roczny za 2018 r. – 29 maja 2019 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 13 sierpnia 2019 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 13 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu