Raport EBI 31/2015 z 11.09.2015

12/09/2015

Powołanie Członka Rady Nadzorczej – korekta raportu

Zarząd Spółki niniejszym koryguje omyłkę popełnioną w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 04.09.2015 r.:
Było:
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2015 r. Pani Magdalena Koch – Zając, Pan Robert Primke oraz Pan Bartosz Kurzawski powołali – na podstawie §16 ust.2 lit. a Statutu Spółki – w skład Rady Nadzorczej Verbicom S.A. Pana Aleksandra Widerę.
Powinno być:
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu 4 września 2015 r. Pan Bogdan Szymczak oraz Pan Dariusz Karpiak powołali – na podstawie §16 ust.2 lit. a Statutu Spółki – w skład Rady Nadzorczej Verbicom S.A. Pana Aleksandra Widerę.
W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu