Raport EBI 29/2015 z 04-09-2015

04/09/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Verbicom S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Panią Renatę Karpiak z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze względów osobistych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu