Raport EBI 27/2015 z 21-07-2015

22/07/2015

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2015 roku uchwałą nr 18/2015 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 237.729,93 zł (słownie: dwieścietrzydzieścisiedemtysięcysiedemsetdwadzieściadziewięć złotych dziewięćdziesiąttrzygrosze) tj. 0,03 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2015r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2015r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, poza 100.332 akcjami będącymi w posiadaniu Spółki, tj. akcje w liczbie 7.924.331.
Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu